GirlTalk.dk - Hvem støtter GirlTalk.dk?

Hvem støtter GirlTalk.dk?

GirlTalk.dk er non-profit organisation, som er økonomisk funderet både gennem privatpersoner, virksomheder og støtter fra såvel private og offentlige fonde og puljer. GirlTalk.dk er yderst taknemlige for de virksomheder, som bærer visionen og partner op om vores arbejde gennem deres CSR-strategi. Takket være vores fælles indsats kan vi hjælpe mange piger, der kæmper med lavt selvværd, ensomhed, tristhed, mobning, spiseforstyrrelser, selvskade eller selvmordstanker. 

 

 Østifterne

Østifterne  ”GirlTalk.dk har gennem deres snart 10 års levetid været en stor hjælp for mange tusinde teenagepiger – og det er imponerende, at GirlTalk.dk vedbliver at have så stor en opbakning af mange frivillige og ulønnede piger, der vier en stor del af deres ”fritid” til at hjælpe teenagepiger, som har brug for én, der lytter og giver gode råd. Østifterne støtter årligt med 6-10 mio. kr. til op mod 100 forskellige projekter og aktiviteter inden for skadeforebyggelse, sociale og almennyttige formål. Vi anser GirlTalk.dk som et lysende eksempel på en organisation af mennesker, der brænder for at hjælpe andre – og var ikke i tvivl om, at vi gerne ville støtte GirlTalk.dk med en flerårig partneraftale.” 

- Lars Suhr Olsen, direktør for Østifterne.

 

Socialministeriet

  

 

 

L'ORÉAL

Loreal ”L’Oréals målsætning er at vise samfundssind, i alle de lande vores mærker er i. Udover videnskab og skønhed er vores fokus at støtte initiativer, der er til gavn for kvinder eller udsatte personer. Derfor har vi valgt at støtte GirlTalk.dk, og vi beundrer den store indsats de frivillige gør for de mange piger, der har behov for nogen at tale med.” 

- Sanne Lønskov, adm. direktør for L’Oréal.

 

Libresse

Libresse ”Vi har valgt at støtte GirlTalk.dk fordi, det er et fint og professionelt sted, hvor unge piger kan søge og få gode samtaler og svar fra 'storesøstre' på spørgsmål om de ting, der er udfordrende eller svære i livet, spørgsmål som de ikke ved, hvor de ellers kan henvende sig med.”

- Ulla Rode, tidligere informationschef.

 

Lauritzen Fonden

LauritzenFonden 
”Alt for mange unge piger ender i en selvdestruktiv løbebane, fordi de føler sig alene og misforståede på et tidspunkt i deres liv, hvor det er altafgørende, at nogen lytter til dem og forstår.
GirlTalk.dk er der for de unge piger – uanset  om problemets omfang er kærestesorger, venindekonflikter eller selvmordstanker. De frivillige lytter, engagerer sig, forebygger og gør en forskel. Det er en indsats, vi tror på hos Lauritzen Fonden, og vi er stolte af at støtte GirlTalk.dks vigtige rådgivningsarbejde.”

 

- Inge Grønvold, direktør for Lauritzen Fonden.

 

Rotary

Rotary ”En alt for stor gruppe af vores unge piger har det svært og tumler med alt for store og tunge tanker. Der er behov for en indsats, som møder de unge piger, der hvor de er og hjælper dem tilbage på sporet igen. Den indsats yder GirlTalk.dk. Desværre er der ikke i det offentlige system plads til denne organisation og så må private træde til. Derfor har Rotary i 2012 indledt et samarbejde med GirlTalk.dk om økonomisk og andre former for støtte. Et samarbejde vi forventer, kan fortsætte i årene fremover.” 


- Jens Erik Rasmussen, formand for Rotary Danmark.

 

Zonta Danmark

"Zontas Danmarks overordnede mål er at styrke kvinders status. Dette gør vi ved at donere midler til blandt andet organisationer der arbejder med opgaver inden for vort formål. Zonta er er verdensomspændende organisation. I Danmark har vi over 20 klubber fordelt rundt i landet. På landsmødet i 2014 besluttede vi af støtte GirlTalk over en 3-årige periode. Jeres arbejde er meget værdifuldt. Det er vigtigt at have en at tale med – en at vende sine – til tider – uoverskuelige problemstillinger, så de ender med at til noget mere håndterbart, for i sidste ende at komme over vanskelighederne og videre i livet. Tak til jer".

- Ann Karin Vestergaard, formand for Projektudvalget i ZONTA DANMARK - 2015

 

GlaxoSmithKline 

GlaxoSmithKleine ”Hvert døgn forsøger tre mennesker i Danmark at begå selvmord med smertestillende medicin. Mange af dem er unge kvinder. Nogle kalder dem ”panodil-pigerne”. I 20 år har GSK, som eneste medicinalvirksomhed, arbejdet for at få de store glas med op til 300 smertestillende tabletter fjernet fra håndkøb. For et par år siden indgik vi et samarbejde med GirlTalk.dk – et samarbejde som vi har været meget glade for. Ligesom vi er meget tilfredse med, at det efter to årtier er lykkedes at overbevise de danske myndigheder om at fjerne de store glas fra hylderne med håndkøbsmedicin. Panodil hjælper mod hovedpine, men for en ung pige med ondt i livet er det vigtigste at have nogen at tale med… Det kan for eksempel være de en af de frivillige i GirlTalk.dk.” 

- Henrik Kastoft, kommunikationschef.

 

Spar Nord Fonden

Sparnordfonden

”Det er SÅ svært at forstå, at cirka 4000 familier i lille, vel forsynede Danmark er nødt til at søge om julehjælp. Mindst lige så utroligt er det, at 18 pct. af unge piger mellem 16 og 24 år har et dårligt mentalt helbred og ikke har nogen steder at gå hen med deres problemer. Utroligt og fantastisk er det samtidig, at 90 frivillige, ulønnede rådgivere bruger egen kostbar fritid på at hjælpe pigerne - og at det nytter. Derfor og af mange andre flotte grunde støtter Spar Nord Fonden GirlTalk.dk".

 

 - Elisabeth Rosenbeck Viksnins, kommunikationschef.

  

 

Zonta Hillerød

 "Zontas overordnede mål er at styrke kvinders status. I Hillerød arrangerer vi hvert år en kunstudstilling med kvindelige kunstnere, og vi bruger overskuddet fra kunstudstillingen på donationer til lokale, nationale og internationale projekter, der støtter dette formål. GirlTalk.dk yder en meget vigtig indsats over for unge piger, der har det svært, og som mangler nogen at tale med. Vi har valgt at støtte GirlTalk.dk for at anerkende det arbejde, som de frivillige i GirlTalk.dk yder, og for at hjælpe GirlTalk.dk med fortsat at kunne hjælpe og styrke unge kvinder".

- Pia Juul, formand for Zonta Danmark 2013-2015.

 

Microsoft 

Microsoft ”Velgørende organisationer arbejder ofte med begrænsede ressourcer. Microsoft ønsker at sikre, at de har adgang til teknologi, som kan hjælpe dem med at være effektive og derved hjælpe og støtte mere. Derfor stiller Microsoft software til rådighed for velgørende organisationer gennem vores softwaredonationsprogram, ligesom vores medarbejdere har mulighed for at bruge 3 arbejdsdage om året på at hjælpe velgørende organisationer med alt fra it-support og undervisning til mentoring mm. Vores gode samarbejde med GirlTalk.dk er et fint eksempel på, hvordan vi bringer vores softwaredonationsprogram samt medarbejdere i spil, og vi er meget glade for at kunne støtte GirlTalk.dk, da de yder et utrolig vigtigt stykke arbejde.” 

- Nicholas Hansen 

 

CFSA

Center For Social Ansvar ”Det private NGO-netværk, Center for Socialt Ansvar, er en nyskabelse med det formål at skabe mere/bedre social velfærd gennem tværsektorielt samarbejde. Herunder samarbejde mellem individuelle projekter, aktiviteter og organisationer, som i fælleskab kan hjælpe børn, unge og udsatte grupper til større tryghed, inklusion og livsglæde. I den sammenhæng, er GirlTalk.dk en helt naturlig og vigtig partner i netværket.” 

- Erik Thorsted, tidligere direktør for CFSA.

 

 OfficeIT

"Hos OfficeIT er vi meget glade for at hjælpe GirlTalk.dk. Vi lever af at hjælpe virksomheder med at skabe tryghed for, at deres IT infrastruktur understøtter virksomhedens medarbejdere og deres jobs. Vi ved, at menneskelige relationer er uvurderlige, når kriser opstår. Derfor er det også altafgørende, at piger med problemer ved, at de kan chatte med GirlTalk.dk, når de står midt i en stor menneskelig krise og få hjælp".