GirlTalk.dk - Andre rådgivningsmuligheder

Andre rådgivningsmuligheder


Akut hjælp

Kommunen

Alle kommuner har en døgnvagt, man kan kontakte. Søg efter din kommunes hjemmeside på Google, herefter ligger kontaktoplysninger ofte under ”Børn og unge” eller ”Socialforvaltningen”. 

Du kan også finde din kommunes åbne anonyme rådgivning via dette link: mindhelper.dk/vejviser

Lægevagten og akuttelefonen

Hjælp til dig, som er blevet akut syg uden for din egen læges åbningstid og har brug for lægehjælp. Ved livstruende tilfælde ring altid 112.

Politi

Hjælp til dig, som har været udsat for noget ulovligt. Ved ikke-akutte henvendelser ring 114, ved akutte henvendelser ring altid 112.

Psykiatrisk akutmodtagelse 

Hjælp til dig, der har akutte alvorlige psykiske problemer eller har lyst til at tage dit eget liv nu – i hele landet. Søg efter en akutmodtagelse tæt på, hvor du bor.

 

Andre rådgivningsmuligheder

Børns Vilkår

Rådgivning via chat, telefon, brevkasse til dig, som har brug for en at tale med. 

Headspace 

Rådgivning via fremmøde, telefon, sms og mail, for dig, som har brug for hjælp eller en at tale med. Her kan du også få hjælp, hvis du er ung og har brug for en besidder, der kan hjælpe dig til fx offentlige møder.

Ungdomsmodtagelsen

Rådgivning via fremmøde til dig mellem 12 og 25 år på Sjælland, om alt ift. medicinske, psykiske og sociale spørgsmål.

 

Angst

Angstforeningen

Rådgivning via telefon eller selvhjælpsgrupper, til dig med forskellige angstlidelser, fx panikangst, socialfobi og tvangstanker. 

 

Depression

Depressionsforeningen

Rådgivning via telefon, til dig med en depression eller til dig, som lever tæt på et familiemedlem med depression.

 

Ensomhed 

Transmogriffen

Et værested for dig mellem 15 og 30 år, i Københavnsområdet, som føler dig ensom. 

Ventilen

Et mødested for dig mellem 15 og 25 år, i hele landet, som føler dig ensom.

 

Etnicitet

Etnisk Ung

Rådgivning via fremmøde, telefon eller brevkasse, til dig, som oplever problematiske kulturelle dilemmaer. 

 

Familie 

Kommunen

Alle kommuner skal tilbyde åben anonym rådgivning til familier, børn og unge. Du kan finde din kommunes åbne anonyme rådgivning via dette link: mindhelper.dk/vejviser

Hvis du fx har problemer derhjemme, og gerne vil have hjælp fra kommunen, kan du i den åbne anonyme rådgivning bede om hjælp til at få kontakt til en socialrådgiver.

Kærester

Ditforhold.dk

Information til dig, som vil vide mere om, hvad et godt kæresteforhold er. 

Voldsom kærlighed

Chat og gratis samtaleforløb til unge mellem 16-24 år, der udøver vold i deres kæresteforhold og gerne vil stoppe det.

 

Misbrug af alkohol og stoffer

Giftlinjen 

Akut viden og rådgivning til dig, der har taget en overdosis rusmidler eller er tæt på en, der har. 

Hope

Rådgivning dig, som drikker for meget, eller til dig, som lever tæt på nogen, der drikker for meget. 

Netstof.dk

Rådgivning via chat og brevkasse til dig, der ryger hash eller tager stoffer, eller til dig, som lever tæt på nogen, der gør. 

Stofinfo.dk

Information dig, der vil vide mere om forskellige stoffer og deres konsekvenser.

 

Netsikkerhed

Sikkerchat.dk

Viden og rådgivning til dig, som vil passe godt på dig selv, når du færdes på internettet. 

 

Psykiske lidelser

Psykiatrisk akutmodtagelse

Hjælp til dig, der har akutte alvorlige psykiske problemer eller har lyst til at tage dit eget liv nu – i hele landet. Søg efter en akutmodtagelse tæt på, hvor du bor.

SIND Ungdom

Et mødested for dig mellem 16 og 35 år, i hele landet, som har er psykisk sårbar eller har en psykisk sygdom.

Tabu.dk

Rådgivning og viden via brevkasse, for dig, som er psykisk sårbar, har en psykisk sygdom, eller er tæt på en, der har. 

 

Rettigheder

Børneportalen

Råd og viden om dine rettigheder som barn og ung. 

Politi

Hjælp til dig, som har været udsat for noget ulovligt. Ved ikke-akutte henvendelser ring 114, ved akutte henvendelser ring altid 112. 

 

Selvmord

Giftlinjen

Akut viden og rådgivning til dig, der har taget en overdosis medicin eller er tæt på en, der har. 

Livslinien

Rådgivning via telefon eller brevkasse, for dig, som har mistet lysten til at leve. 

 

Seksuelle overgreb

Center for Seksuelt misbrugte 

Hjælp og rådgivning via fremmøde, telefon, chat og mail, til dig, som er blevet seksuelt misbrugt. 

Center for Voldtægtsofre

Akut og øvrig hjælp via telefon og fremmøde, til dig, som har været udsat for voldtægt eller et andet seksuelt overgreb, via telefon og fremmøde.

Seksuelle overgreb – et patientnetværk

Et online forum for dig, som har været udsat for et seksuelt overgreb, hvor du kan dele dine oplevelser, tanker og svære følelser. 

Thora Center

Hjælp og rådgivning via fremmøde og telefon, til dig, som er blevet seksuelt misbrugt. 

 

Sorg

Børn, unge og sorg 

Hjælp og rådgivning via telefon, chat, brevkasse og online forum, til dig mellem 16 og 28 år, som oplever sorg, fordi du har mistet en nærtstående. 

 

Spiseforstyrrelser

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Viden og rådgivning via fremmøde og telefon, for dig, som er berørt af -eller pårørende til spiseforstyrrelser.

 

Studie

Studenterrådgivningen

Hjælp og rådgivning via telefon og fremmøde, til dig, der oplever problemer, af social-, psykologisk eller psykiatrisk karakter, mens du studerer på en videregående uddannelse. 

 

Vold

Dannerhuset

Døgnåbent krisecenter og rådgivning via telefon og brevkasse, for dig, som er kvinde og bliver udsat for vold eller trusler herom.


Landsorganisationen af kvindekrisecentre

Oversigt over krisecentre i Danmark til dig, som er kvinde og bliver udsat for vold eller trusler herom. 

Offerrådgivningen

Rådgivning via telefon, for dig, som har været offer for vold, herunder voldtægt, voldtægtsforsøg mm.