GirlTalk.dk - Invitation til generalforsamling

Alle medlemmer af GirlTalk.dk inviteres til generalforsamling tirsdag d.30.maj kl.17.30-18.15.
Se dagsorden for generalforsamlingen