GirlTalk.dk - Præsentation af GirlTalk.dk

Præsentation af GirlTalk.dk

GirlTalk.dk er en non-profit organisation, der arbejder for at hjælpe unge udsatte piger mellem 12 og 24 år.

Statistikkerne fortæller at: 

  • 19,5 % af pigerne i alderen 15-24 år har overvejet at tage deres eget liv.
  • hver 8. pige bliver udsat for kærestevold. 
  • over 50 % af alle piger har lavt selvværd .
  • 12 % af de 15 årige piger føler sig ofte eller meget ofte ensomme. 

(Kilder: "Skolebørnsundersøgelsen 2014", Statens Institut for Folkesundhed; "Unge og kærestevold i Danmark”, 2009; "Når det er svært at være ung i Danmark", CEFU 2011) 

På GirlTalk.dk giver vi mulighed for at få luftet både de svære tanker og følelser, men også glæderne og succeserne.

Gennem gratis chatrådgivning, åbent forum, samtalegrupper samt psykologsamtaler og foredrag hjælper vi unge piger igennem livet med alle de udfordringer og valg, der følger med. På GirlTalk.dk kan man tale om det hele – alt fra kropslige forandringer, problemer med forældre, lavt selvværd og ensomhed til selvmordstanker, selvskade og spiseforstyrrelser. 

GirlTalk.dk har ca. 125 frivillige rådgivere, 6 ansatte og en frivillig bestyrelse.

GirlTalk.dk er i 2017 blevet akkrediteret af Rådgivnings Danmark, som er brancheforening for sociale rådgivningstilbud i Danmark. Akkrediteringen er et særligt kvalitetsstempel på arbejdet i rådgivningen. 

 RD Akkreditering CMYK  

 

Ønsker du yderligere facts om GirlTalk.dk, kan de findes her

 

GirlTalk.dks mission, løfte og værdier
 

Mission

GirlTalk.dk hjælper og rådgiver piger i ungdomslivet til at håndtere deres livssituation og forbedre deres trivsel.

Løfte

Vi vil altid være der for unge piger, når de oplever, at de har udfordringer i ungdomslivet, og vi vil hjælpe ved at være:                  

         - Tilgængelige
         - Nærværende
         - Relevante
         - Hjælpsomme
 

Værdier

Alle har brug for en at tale med


Unge piger har brug for en person i deres liv, som er nærværende og lytter. Det kan være svært at tale med de mennesker, som er omkring en i dagligdagen. GirlTalk.dk giver mulighed for at tale med en omkring de ting i livet, som kan være svære at dele med andre. 

Du er værdifuld

Alle piger uanset etnicitet, religion og nationalitet har værdi. GirlTalk.dk støtter piger til at se og udfolde deres fulde potentiale i form af de forskellige ressourcer og talenter, som de hver især er i besiddelse af.

Faglighed og kompetence

Arbejdet på GirlTalk.dk er præget af faglighed og kompetence. Ledelsen i GirlTalk.dk er psykologfaglig uddannet, og de frivillige får undervisning, supervision og uddannelse, så det sikres, at de er kompetente til at arbejde med de unge piger  

Engagement og frivillighed

GirlTalk.dk er en organisation baseret på frivillighed og engagement. Det er en værdi for os at engagere os i hinanden og gøre en forskel på frivillig basis. For os er det en hjertesag at være der for andre. Når vi frivilligt bruger tid på at gøre noget for andre, kan vi gøre en langt større forskel, end vi ellers ville kunne, hvis alt skulle gøres op i kroner og ører.